A. Loos
Obydlí nesmí být nikdy hotové.


O práci

Ve své práci využívám periodicky zdokonalovaný, špičkový software ArchiCAD a současnou počítačovou
a reprodukční techniku. Projekty v ArchiCADu vznikají jako virtuální objekty určených tvarů
z konstrukčních prvků s přesnými vlastnostmi, povrchy a barvami. Grafické výstupy ve formě 2D výkresů
i 3D vizualizací jsou prosté grafických, početních a textových chyb a spolehlivě zachycují ve všech podobách i změny vzniklé v průběhu práce i po ukončení a archivaci projektu.

Elektronická podoba návrhu je využitelná i po realizaci stavebního díla a to v provozních strukturách
a řídících systémech uživatelů. Komunikace během projektování prostřednictvím programových doplňků
a převoditelných formátů je zárukou úplné informovanosti spolupracovníků a klientů.

S charakterem zadání je úzce spojeno konkrétní využití moderních technologií, trendů a nových materiálů. Základní ideou každého návrhu je vznik kreativní, ekologické a ekonomické architektury.
U rekonstrukcí, v architektonicky cenném prostředí, v chráněných a významných lokalitách ctím tradiční stavební techniky a formy. Zde také rád v konceptech použiji rýsovací péra a barevné tužky.

V. S.


Projekty

 

 

 

 

 

 

 

 
sikorka_img


ing.arch. Vitold Sikora
autorizovaný architekt

atelier SIKORA
spol. s r.o.
28. října 1851/84
702 00 Ostrava
Česká Republika

Tel: 596 117 796
Mobil: 602 794 551
E-mail: sikorkywh@quick.cz

Úvod | O ateliéru | O sobě | O práci | O klientech a partnerech | O kontaktech |

*
atelier SIKORA 2009